INFORMACJA O PRODUKCIE
 
Producentem systemu prezentacji przedmiotów jest firma Net Studio, która jest zarazem wyłącznym dystrybutorem usług serwisu SPS oraz właścicielem wszelkich praw autorskich (do oferowanych produktów). Net Studio jest podmiotem prawnie niezależnym od spółki QXL Poland.
 
Serwis SPS jak i wszystkie usługi z nim powiązane realizowane są na sprzęcie w całości należącym do firmy Net Studio. Sprzęt serwerowy najnowszej generacji dostarcza światowy lider w branży - Dell Inc..
 
Prezentacja przedmiotów dla poszczególnych sprzedających możliwa jest dzięki stałemu dostępowi do zasobów serwisu Allegro. Pobieranie i aktualizacja danych realizowane są jedynie poprzez Allegro WebAPI.
 

©2005-2012 Net Studio